Atölyelik Gizlilik Sözleşmesi

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme’nin amacı, Aşağıpazar Mahallesi Şehit Veli Demir Caddesi No.31/2 Korkuteli/Antalya adresli Arf Dijital Hizmetler Gıda İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.’e bağlı Sinanpaşa Mahallesi Kazan Sokak Kazanhan No:14/9 adresli Atölyelik tarafından kordine edilmekte olup www.atolyelik.com adresli web adresinin kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. Bu sözleşme bizimle paylaştığınız ( www.atolyelik.com ) herhangi bir verinin nasıl korunduğu, nasıl işlendiği, nasıl kullanıldığı ve veri politikamızla ilgili diğer konulardaki değerlendirmelerimizi tanımlar.

1-) VERİ SORUMLUSU
Aşağıpazar Mahallesi Şehit Veli Demir Caddesi No.31/2 Korkuteli/Antalya adresli Arf Dijital Hizmetler Gıda İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.’e bağlı Sinanpaşa Mahallesi Kazan Sokak Kazanhan No:14/9 adresli Atölyelik’tir.

2-) KİŞİSEL VERİLER NASIL TOPLANIR
Kişisel verileriniz sitede yapmış olduğunuz gezintilerden size ait olan ; isim, soyisim, üye olurken alınan bilgilerle herhangi bir siparişte bulunduğunuzda sizden almış olduğumuz; adres, her türlü telefon numarası, e posta, fatura adresi gibi bilgilerle toplanır. 

3-) TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER
(a) Siteyi ziyaretiniz ve kullanımınız ile ilgili bilgiler.
(b) Site üzerinden yaptığınız her türlü işlem ve uygulama ile ilgili bilgiler.
(c) e-posta listemize kaydolmak ve çevrimiçi hizmetlerden yararlanmak için verdiğiniz bilgiler.
(d) Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, adresi, e-posta adresi, fatura bilgileri
(e) Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, Kullanıcı Adı
(f) Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, medeni hali, eğitim durumu, meslek, ilgi alanları, tercih edilen dil verileri.
(g) çağrı merkezinin aranması sonucunda elde edilen ses kaydı, ürünle ilgili deneyimler görüntülenen sayfalar, ziyaret süresi, girilen arama terimler, ziyaret edilen ürün ve hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri sorunlar.
(h) Ödeme Verileri: Ajans ve müşteri fatura ve ödeme bilgileri (adı, soyadı, fatura adresi, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası) üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.

4-) KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANIMI

 Bu siteye verdiğiniz kişisel bilgiler, gizlilik ilkelerinde belirtilen veya ilgili sayfalarda açıklanan amaçlar için kullanılır. Gizlilik ilkelerinin diğer maddelerinde belirtilen kullanımlara ek olarak, kişisel bilgileriniz aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

(a) Siteyi kişiselleştirerek, ziyaretinizi daha verimli hale getirmek.
(b) Pazarlama amaçlı bilgiler dışındaki, sizi ilgilendirebilecek bilgileri e-posta, site üzerinden ileti veya benzer bir sistemle yollamak.
(c) Atölyelik.com ‘u ilgilendiren pazarlama amaçlı ve sizi ilgilendireceğini düşündüğümüz bilgileri site üzerinden ileti veya e-posta yoluyla yollamak.
(d) Diğer şirketlere sadece istatistiksel amaçlı ve fakat sizi tanımlamada kullanılmayacak bilgi vermek. Onayınız olmadığı müddetçe kişisel bilgileriniz üçüncü kişilerle doğrudan pazarlama amaçlı paylaşılmayacaktır.

  1. e) Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, kayıt, sorun/hata bildirimi.
Kişisel Verileri Saklama Süresi

Atölyelik , elde ettiği kişisel verileri, Kullanıcılar’a Hizmet’ten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için iş bu Bilgilendirme ile Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. Buna ek olarak, Atölyelik.com , Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veriler hangi üçüncü kişilere aktarılabilir

Kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, google analytics, mailchimp, hubspot, facebook business manager, yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları, kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilir.

Platformumuzu Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler

Atölyelik’in  sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla alınan Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir. Atölyelik.com , online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama işlemleri yapabilir. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’de belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel verileri toplamanın hukuki dayanakları; Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve bunlara dayalı olarak sözleşmenin ifası, hakkın tesisi ve korunması · Elektronik ticaret faaliyetlerini, maliyeye ve vergiye ait hususları, tüketicinin korunmasını ve sair konuları düzenleyen yasal düzenlemeler  Atölyelik.com ‘un Platform ile ilgili faaliyetlerinde özellikle dolandırıcılığı engellemek başta olmak üzere hizmetleri yürütebilmesi için gerekli olan verileri toplamasındaki meşru menfaatine dayanmaktadır.

Kişisel Bilgilerin Güvenliği

Kişisel bilgilerinizin yanlış kullanımı ve üçüncü şahısların eline geçmesi ile ilgili engelleyici gerekli önlemleri alacağız. Ancak, internet üzerinden veri akışı, doğası gereği güvensiz olduğu için, bu verilerin internet üzerinden akışının güvenliğini garanti edemeyiz. ayrıca . Portal üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde Atölyelik.com , link verilen uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

beyaz atölyelik text@4x
© 2022 Atölyelik. Tüm Haklar Saklıdır.